Politika kvality společnosti

23. 02. 2017
ISO 9001:2015 Politika společnosti UNICAM SYSTEM

 

POLITIKA SPOLEČNOSTI UNICAM SYSTEM s.r.o.

Vyhotovil/schválil: Zdeněk Čech

Datum: 1.1.2017

Vydání: 2017_01

 

Základním záměrem společnosti UnicamSystem s.r.o. (dále jen Unicam) je stát se významným dodavatelem mezinárodních dopravních služeb v oblasti přepravy automobilů pro zákazníky v automobilovém průmyslu. Politika společnosti je založena na využívání všech sil a prostředků pro splnění legislativních a zákaznických požadavků a potřeb, především s důrazem na kvalitu služeb,bezpečnost práce a životního prostředí. Důležitou součástí naší strategie je získávání zpětných informací od zákazníků, týkajících se jejich spokojenosti s poskytovanými službami a v neposlední řadě i spokojenosti zaměstnanců a všech zainteresovaných stran.

Vedení společnosti Unicam se zavazuje:

 • neustále zlepšovat systém managementu kvality v souladu s normou ISO 9001:2015;
 • poskytovat kvalitní a maximální služby svým zákazníkům, které splní a předčí jejich požadavky;
 • k trvalému uspokojování zákaznických služeb vysoké kvality a úspěchem v konkurenceschopnosti s rozhodujícím faktorem pro dosažení prosperity;
 • vytvářet potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro udržování a rozvoj systémů společnosti;
 • k zajišťování stálého zlepšování a inovaci služeb a následné informovanosti o nově zavedených a rozvíjených technologiích;
 • ve vytváření podmínek pro všechny zaměstnance, aby měli kladný vztah ke kvalitě s rychlou reakcí na nové požadavky ke zvyšování úrovně kvality;
 • poskytování účinné pomoci při školení a vzdělávání zaměstnanců, aby byli způsobilí plnit všechny požadavky a cíle společnosti;
 • k zajišťování způsobilosti pracovníků pro poskytování služeb na vyšší úrovni dle normy systému managementu kvality a jejich přesvědčení, že zabezpečování kvality našich služeb je úkolem všech zaměstnanců společnosti;
 • ve vztahu k dodavatelům rozvíjet aktivní spolupráci při realizaci kvalitních služeb a ostatních vzájemných požadavcích;
 • v oblasti BOZP plnit povinnost platných právních předpisů a jiných požadavků v oblasti kvality;
 • zlepšovat podmínky při pracovních procesech a preventivními opatřeními pečovat o ochranu životního prostředí a snižovat negativnídopady činností firmy na životní prostředí a prevenci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 • prosazovat zavedení managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u spolupracujících či subdodávajících společností;
 • důsledně dodržovat bezpečnostní předpisy a minimalizovat tak vznik pracovních úrazů a nemocí z povolání;
 • pravidelně proškolovat a prakticky vzdělávat zaměstnance a zároveň zvyšovat jejich úroveň vůči havarijní připravenosti.

Hlavní zásady politiky managementu kvalityzapracuje vedení společnosti do konkrétních cílů s určenými odpovědnostmi a termíny plnění. Vedení společnosti Unicam dále očekává od všech zaměstnanců loajalitu, dodržování firemní kultury a ztotožnění se s přijatou politikou a cíli managementu kvality.

Vedení společnosti v tomto smyslu zdůrazňuje:

 • dodržovat všechny stanovené postupy v rámci systému managementu kvality a BOZP;
 • zabránit úniku firemních interních informací;
 • podávat průběžně návrhy na zlepšení procesů a rozšiřování poskytovaných služeb a důsledně ověřovat každé navrhované řešení ke zlepšení a bezodkladně je zavádět do praxe;
 • ve styku se zákazníkem dodržovat všechna pravidla stanovená vedením společnosti a podílet se tak na budování partnerských vztahů se zákazníkem;
 • dodržovat veškeré postupy a pokyny, vycházející z platné legislativy a zákonů;
 • v rámci technických i ekonomických možností minimalizovat vznik odpadů a emisí, vznik úrazů a nemocí z povolání;
 • pravidelným proškolováním zvyšovat povědomí vlastních zaměstnanců i zaměstnanců externích firem o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci;
 • zajistit, aby veškeré činnosti ve společnosti byly doprovázeny důslednou ochranou zdraví zaměstnanců.

 

 

 

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací Potvrdit